នៅក្នុងរូបពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ ឯកឧត្តម មិគិ វ៉ាតាណាបេ (សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃព្រឹទ្ធសភាជប៉ុន និងជាស្ថាបនិកអង្គការ School Aid Japan), សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង (ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា), ឯកឧត្តម យុជិ កុម៉ាម៉ារុ...
ឯកឧត្តម មិគិ វ៉ាតាណាបេ

ឯកឧត្តម មិគិ វ៉ាតាណាបេ

ឯកឧត្តម មិគិ វ៉ាតាណាបេ បានទទួលគ្រឿងឥស្សរយស ម៉ូនីសារ៉ាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា ដែលឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយបំពាក់ជូនក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ឯកឧត្តម មិគិ...
ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំនៃគម្រោងកែច្នៃផលិតផល

ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំនៃគម្រោងកែច្នៃផលិតផល

កិច្ចប្រជុំរវាង ភ្នាក់ងារកិច្ចប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) និង  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់ជប៉ុននៅក្រោមគម្រោងកម្មវិធីដៃគូរបស់ JICA សម្រាប់ជាគំរូរួមចំនែកដល់សហគមន៍ ដែលគោលបំណងចំបងរបស់វា គឺ គ្រប់គ្រងរោងចក្រដោយប្រើបច្ចេកទេសរបស់...
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងកែច្នៃផលិតផល

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងកែច្នៃផលិតផល

កាលពីថ្ងៃទី ១៩ តុលា ២០១៦ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ឹម កុច រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហការី បានអនុញ្ញាតអោយតំណាងអង្គការមូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិក្សា និង អង្គការ តូគូស៊ីម៉ា អូការ៉ា កូបូ ចូលរួមប្រជុំនិងពិភាក្សាទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានផ្តួចផ្តើមឡើងដោយអង្គការទាំងពីរ។...
ឯកឧត្តមYuji Kumamaru

ឯកឧត្តមYuji Kumamaru

ឯកឧត្តមYuji Kumamaruឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសសហមេត្រីថ្នាក់មហាសិរិវត្ថិដែលឡាយព្រះហត្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបំពាក់ជូនក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស...
លោក Matsuo Satoshi

លោក Matsuo Satoshi

លោក Matsuo Satoshi តំណាងអង្គការ From Saga បានទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយស មូនីសារាភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាសិរិវត្ថិដែលឡាយព្រះហត្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបំពាក់ជូនក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង...