អង្គការសេហ្វបង្កើងឡើងដោយ លោក គង់ វន

កត្តាចំបងដែលបណ្តាលឲ្យខ្ញុំបាទគង់ វន បង្កើតមូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិក្សានេះឡើង ដោយហេតុកាលពីឆ្នាំ១៩៩១ ខ្ញុំបានឃើញសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាមួយនៅជនបទដាច់ស្រយាលក្នុងស្រុកព្រះស្តេចអង្គុយរៀនផ្ទាល់ដីហើយបន្ទប់រៀនរបស់គេឥតមានជញ្ជាំង ដំបូលឥតមានក្បឿងប្រក់ហើយមានតែតុនិងកៅអីប្រហែល១០ប៉ុណ្ណោះ

 

សារលិខិតអបអរ

សេចក្តីអំពាវនាវ

ខ្ញុំបាទគង់វនប្រធានមូលនិធិខ្មែរជំនួយការសិក្សា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុនិងវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុននិងជាអ្នកផ្តើមគំនិតស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានសិក្សាខាងលើ សូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងឡាយសូមមេត្តាចូលរួមចំណែកក្នុងការស្តារនិងលើកស្ទួយវិស័យអប់រំរបស់ជាតិយើងអោយបានកាន់តែមានភាពប្រសើរតទៅទៀត

ពត៌មានបន្ថែម

House No. 21Eo, Street 496, Phsar Doeum Thkov Quarter, Chamkarmorn District, Phnom Penh

+855 11 951 570

kongvorn.ceaf@yahoo.com

អំពីអង្គការសេហ្វ

អង្គការសេហ្វបង្កើងឡើងដោយ លោក គង់ វន នៅថ្ងៃទី១០ខែមិនាឆ្នាំ១៩៩៣នៅទីក្រុង Yokohama នៃប្រទេសជប៉ុន

សារលិខិតអបអរ

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ ឯកឧតតម គូម៉ាម៉ារូ ឯកអគគរាជទូតជប៉ុន

ការបរិចាក

ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរជនជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងឡាយ សូមមេត្តាជួយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន